Statement (EN)

My paintings are basically explained as a fusion between decoration, expression and presence. My paintings are my visual statement and poetic scenario during my time. A story without words. No beginning or end. Our common human journey through this living mystery which is born through the elements. Darkness, light, chaos and control. The great unknown. In this space I paint and strive to find a dialogue with the motif and to capture a certain phantom animation, vision and feeling with a vague sound. When I can hear this sound and feel the animation, I know the painting is processed and ready. I perceive a name for the painting and leave the interpretation to the spectator. This site show some large and medium size paintings in oil on raw linen canvas. More in stock, always in process.                                                                      

You are welcome to visit my studio in Sweden, Stockholm for a live art review if you are a prospective buyer of my original art.

Many of my paintings are also available to purchase as a numbered and signed art print $300 if you click into ART PRINTS.

Any questions, please do not hesitate to contact me here or by e-mail : bergstrandpetrus@gmail.com

I take down and update the page with new work continuously.

Redogörelse (SE)

Mina målningar förklaras i princip som en fusion mellan dekoration, uttryck och närvaro. Mina målningar är mitt konstnärliga och poetiska uttalande och scenario under min livstid. En historia utan ord. Ingen början eller slut. Vår gemensamma resa genom detta levande mysterium som föds ur elementen. Mörker, ljus, kaos och kontroll. Det stora okända. I detta utrymme målar och strävar jag efter att hitta en dialog med motivet och att fånga en viss fantom animation, vision och känsla med ett vagt ljud. När jag hör detta ljud och känner animeringen vet jag att målningen är bearbetad och klar. Jag kan då förnimma ett namn till målningen och lämnar tolkningar till betraktaren. Denna webbplats visar några stora och medelstora målningar i olja på rå linneduk och några i blandteknik. Mer i lager, alltid i process.

Du är välkommen att besöka min studio i Stockholm för en levande konst översyn om du är en potentiell köpare av min originalkonst.

Mina målningar finns också att köpa som numrerade och signerade konsttryck $300 om du klickar på ART PRINTS
Har du  frågor vänligen tveka inte att kontakta mig här eller via e-post : bergstrandpetrus@gmail.com

Jag tar bort och uppdatera sidan med nya verk kontinuerligt.

 

Biography (EN)

I was born left handed with the umbilical cord around my neck 1973  into an artistic family and grew up in the finer blocks of Stockholm, Sweden. Not really with a silver spoon in my mouth though, since my mother and father created and performed inventive childrens theatre in the 70´s and we all know that artists struggle to survive. After their divorce in the early 80´s my mother continued to be successful with her career, while my father lost the battle against a disease and died in the beginning of the 90´s. My grandmother was a painter and lived in a beachfront house in the southern part of Sweden. This is where I spent most of my summers as a young boy. The summer days were long and sometimes restless. Here is where my first oil painting was created at the age of 11, through the very basic teaching of my grandmother. During and after the mandatory school years, I was a diligent student in sketching classes and preparatory art classes. Even though the language of my artistic expression started to develop meanwhile in my boy room and later in my first studio apartment in the southern part of Stockholm. In the spring of 1997, I was 23 and felt suffocated by my hometown.  I decided to relocate, applied to The Art Student League of New York and was accepted. Later i sold my first work during this time and met professionalism as a young artist. Today I live and have my permanent studio in Stockholm. 

Biografi (SE)

Jag föddes vänsterhänt med navelsträngen runt halsen 1973 in i en konstnärlig familj och växte upp i de finare kvarteren i Stockholm, Sverige. Inte med en silversked i munnen dock, eftersom min mor och far skapade och framförde nyskapande barnteater på 70-talet och vi vet alla att konstnärer kämpar för att överleva. Efter deras skilsmässa i början av 80-talet fortsatte min mor att vara framgångsrik med sin karriär, medan min far förlorat kampen mot en sjukdom och dog i början av 90-talet. Min mormor var en konstnär och bodde i ett strandnära hus i den södra delen av Sverige. Där tillbringade jag större delen av mina somrar som en ung pojke. Sommardagarna var långa och ibland rastlösa. Det var då min första oljemålning skapades, vid 11 års åldern och genom min mormors grundläggande undervisning. Under och efter de obligatoriska skolåren var jag en flitig student i krokikurser och förberedande  konstkurser.  Mitt konstnärliga uttryck och språk började också utvecklas under tiden i min pojkrum och senare i min första studio i södra delen av Stockholm. På våren 1997 var jag 23 och kände mig kvävd av min hemstad. Jag bestämde mig för att flytta, sökte till The Art Student League of New York och blev antagen.
Senare sålde jag mitt första arbete under denna tid och mötte professionalitet som en ung konstnär. Idag bor jag och har min permanenta studio i Stockholm. 

 

CV

Petrus Emanuel Bergstrand Nordenskiöld
Born 1973

Education

89-96 Multiple preparatory art schools and courses

97-00 The Art Students League of New York

18-19 Art history & science Stockholm University

Mentor

Andrew Lukash (NYC)

 

Selected exhibitions

1995 KÖKET OCH EN BAR
Split show, Petrus Bergstrand / Kristian Russell, Stockholm Sweden

1998 THE ASL GALLERY
Group show, New York USA

1999 SAVE THE GARDEN CONVENTION
Group show, New York USA

2000 SPACE GALLERY
Group show, New York USA

2001 GALLERI FROM SCRATCH
Solo show, Stockholm Sweden

2001 GALLERI SVARTA SOFFAN
Group show, Stockholm Sweden

2002 KONSTHALLEN
Solo show, Stockholm Sweden

2003 FOLKKULTURCENTRUM
Group show, Stockholm Sweden

2003 ALESSI SHOWROOM
Solo show, Stockholm Sweden 

2004 BERNS SALONGER
Group show, Stockholm Sweden

2005 GALLERI MONDO
Group show, Stockholm Sweden

2008 WE WILL TURN INTO COMPUTERS
Solo show, Stockholm Sweden

2009 GALLERI PLUTO
Group show, Stockholm Sweden

2011 RALPH LAURENT SHOWROOM
Store front paintings, Stockholm Sweden

2012 RIDDDARHUSET
Group show, Stockholm Sweden

2014 ULFSUNDA SLOTT
Solo show, Stockholm Sweden

2015 FOKO Art To Go
Group show, Stockholm Sweden

2015 EDSVIKENS KONSTHALL
Group show, Stockholm Sweden

2015 ART WEEK MIAMI BEACH
Representation, Miami USA

2016 GALLERY 212 / Wynwood
Group show, Miami USA

2016 ART DUBAI
Representation, Dubai UAE                    

2016 GREV MAGNIGATAN 6 "Days are dressed like memories"
Solo show, Stockholm Sweden

2017 CASA MONDO GALLERY / Moti Vinograd
Group show, Miami USA

2017 JAKOBS TORG 3 "The soft reality"
Solo show, Stockholm Sweden

2017 ART WEEK MIAMI / Moti Vinograd
Group show, Miami USA

 2018 LE STUDIO 5 "When your daily adventure is lost" 
Solo show, Stockholm Sweden

2018 THE OTHER ART FAIR BY SAATCHI ART
Art fair, Los Angeles USA  

2018 AQUA ART / MIAMI ART WEEK 2018
Art fair, Miami USA

2019 ARTSY / Directed art modern
Online show, Miami USA

 2019 LE STUDIO 5 "Preview" 
Solo show, Stockholm Sweden

 2019 AAF Stockholm / Singulart Both F2
Art fair, Stockholm Sweden

Selected private art collectors

Joshua Harris collection - New York USA

Richard Drazal collection - New York USA

Yuskei Murayama collection - San Francisco USA

Andreas Ackerup collection - Stockholm Sweden

Dick Fast collection - Stockholm Sweden

Johan Pihl collection - Stockholm Sweden

Carl Tham collection - Stockholm Sweden

Vicki Demant collection - Copenhagen Denmark

 

Selected publications

Not even the trees - Warner motion picture 1998 USA

Moderna Hem Magazine 2013 Sweden

Residence Interior Magazine 2015 Sweden

 

Benefactor 2017/2018

Mr. Chi Seppala - West Palm Beach USA

Representation online

Singulart France - https://www.singulart.com/en/artist/petrus-bergstrand-662

Saatchi art USA - https://www.saatchiart.com/petrusbergstrand